El cor quiet

La lectura dels poemes d’El cor quiet ens introdueix en un univers de motius, referents i símbols ben especial. D’altra banda, el llenguatge i els recursos poètics conformen una obra d’art tan subtil i bella com complexa i rica de matisos. Havent apreciat aquests components, respon una de les qüestions que es plantegen a continuació:

A. Fes el comentari del poema que obre el llibre, i la secció Les nits: Nocturn.  El jo poètic acarat al misteri de la nit. Quines són les impressions, les figuracions sensorials i psíquiques que desgranen els versos? Amb quin corrent poètic relacionaries aquesta actitud, i en quins termes ho faries?

B. Fes el comentari del poema que tanca el llibre, i la secció L’assenyament: El castell de l’Oblit. Quin sentit té aquesta composició com a últim poema d’El cor quiet? Com interpretes l’al·legoria del conjunt?

C. Tria qualsevol poema del recull que tracti sobre un element de la naturalesa, i fes-ne el teu comentari: Com s’hi acosta l’autor? Personifica l’element natural? Quina significació li atorga?

D. A partir del poema Cançó de la mudança, reflexiona sobre el  pas del temps i el pes o valor del record en la poesia de Carner. Selecciona altres composicions que afegeixin aspectes diversos al contingut del poema que prens com a punt de partida.

E. Finalment, exposa els motius pels quals, a parer teu, l’autor trià el títol El cor quiet per presentar la selecció de poemes que oferia al públic, per primera vegada, el 1925.

Anuncis