Solitud

La novel·la de Víctor Català és una fita en la literatura catalana contemporània i en la narrativa modernista. El marc rural s’impregna de simbolisme, els personatges, més enllà de l’arquetip, es presenten amb una complexitat que avança al compàs de l’acció del relat. Tot plegat configura una obra mestra, que cal analitzar en tota la seva riquesa. Tria una d’aquestes qüestions per fer el teu comentari.

A. La trajectòria de la Mila és un procés de conquesta de la pròpia identitat. El camí, però, reserva episodis de fracàs i de dol per a la protagonista. Tota assumpció del propi jo implica un descens als inferns per ser definitiva i completa.

B. Com interpretes el capítol Regeneració? Fes-ne la teva lectura, a partir del coneixement del moviment modernista, de la lectura atenta de la novel·la, i de la comprensió dels motius, estímuls, que animen l’actuació de la protagonista.

C. Llibertat – solitud: Creus que són indissociables? Per què? Fes una reflexió personal sobre el tema, prenent la història de la Mila com a punt de referència.

 

Anuncis